Sökning: "NSAID"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade ordet NSAID.

 1. 1. Effekt och säkerhet vid NSAID användning hos äldre patienter med reumatiska sjukdomar : En jämförelse mellan olika NSAID preparat

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

  Författare :Alaa Abed Hussein Chnani; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Smärtlindring och beteendeeffekter vid oralt administrerad cannabidiol till häst : en pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Anna Malmgren; [2021]
  Nyckelord :cannabis; cannabidiol; CBD; analgesi; kronisk smärta; biverkningar; häst;

  Sammanfattning : Hästar med kronisk ortopedisk smärta behandlas vanligtvis systemiskt med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Medicinering med NSAID kan leda till allvarliga biverkningar i form av gastrointestinala störningar som magsår och kolit. LÄS MER

 3. 3. Är adalimumab en bra behandling mot reumatoid artrit i jämförelse med andra biologiska läkemedel?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Salim Awell Yasin; [2021]
  Nyckelord :RA; Adalimumab; DAS-28; ACR respons;

  Sammanfattning : Rheumatoid arthritis (RA) is an autoimmune disease, which causes joint inflammation. Different environmental and genetic factors such as smoking, anti-citrullinated protein antibody, rheumatoid factor, and certain MHC-alleles cause RA. It affects mostly women and it is characterised by joint swelling, pain, tiredness, and stiffness. LÄS MER

 4. 4. Hälta hos svenska slaktgrisar : patologiska förändringar och behandling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Johanna Gripsborn; [2021]
  Nyckelord :hälta; gris; slaktgris; behandling; antibiotika; NSAID;

  Sammanfattning : Hälta är ett vanligt problem inom grisproduktionen med konsekvenser för både djurvälfärd och ekonomi. Definitionen av hälta är en avvikelse i det normala rörelsemönstret, vilken ofta är associerad med smärta. LÄS MER

 5. 5. Interaktioner vid behandling med antihypertensiva läkemedel : En litteraturstudie om förekomst av interaktioner hos patienter som behandlas för hypertoni

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Matilda Holmqvist; [2021]
  Nyckelord :hypertoni; antihypertensiva läkemedel; läkemedelsinteraktioner; polyfarmaci;

  Sammanfattning : Hypertension is defined as a systolic blood pressure of ≥140 mmHg and/or a diastolic blood pressure of  ≥90 mmHg. The incidence in the Swedish population is 27%. Hypertension becomes one of the leading causes of morbidity and mortality as it increases the risk of developing cardiovascular disease. LÄS MER