Sökning: "NSD"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet NSD.

 1. 1. Methods and challenges with NSD for small experiential service firms

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jacob Benon; David Eliasson; [2022]
  Nyckelord :New Service Development; NSD; Small firms; Experiential Services; Challenges; Methods; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose of the study: To further generate an understanding of previous research on NSD challenges in small firms and NSD methods used by firms when developing new experiential services. Theory: Research on challenges faced by small firms with performing NSD and methods experiential service firms use to perform NSD. LÄS MER

 2. 2. Identifiering av tjänstersutvecklingsprocess hos svenska banker : En kvalitativ studie om New Service Development och svenska bankers arbete med tjänsteinnovation.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Maja Johansson; Akash Parmar; [2020]
  Nyckelord :New Service Development; banking industry; development process; service innovation; services; New Service Development; bankväsendet; utvecklingsprocess; tjänsteinnovation; tjänster;

  Sammanfattning : Bakgrund: I linje med att digitaliseringen utvecklas har bankernas struktur påverkats. Tidigare forskning visat att den ekonomiska utvecklingen har drivits av innovation. Den ökande betydelsen av tjänster har medfört ett större fokus på tjänstens utvecklingsarbete. LÄS MER

 3. 3. Kundinvolvering vid utveckling av tjänster : En studie om franchisetagare och kontorschefers syn på kundinvolvering inom fastighetsmäklarbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Anna Hellstedt; Erica Stors; [2016]
  Nyckelord :CRM; customer involvement; new service development; service; durable goods; purchase behavior; co-creation; consumer behavior; real estate;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur existerande NSD-teori kan bidra till förståelse av kundinvolvering av sällanköpsvaror i säljande organisationer. Metod: Vid genomförandet av denna studie har en kvantitativ forskningsmetod tillämpats med ett deduktivt tillvägagångsätt. LÄS MER

 4. 4. ”Lapparna i Sverige” : En studie om hur dagstidningarna Norrbotten-Kuriren och Norrländska socialdemokraten, gestaltade samer under 1920-talet.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Historia

  Författare :Elinor Persson; [2016]
  Nyckelord :Samer; minoritet; postkolonialteori; Norrbotten-Kuriren; Norrländska Socialdemokraten; subjektsposition och ”De andra”.;

  Sammanfattning : Denna uppsats syfte är att se hur samer gestaltades i två norrbottniska tidningar under 1920-talet. Hur beskrevs samerna, användes några värdeladdade ord eller anlades några stereotyper? De två tidningarna som valts till undersökningen är Norrbotten-Kuriren en konservativ tidning och Norrländska Socialdemokraten, NSD en socialdemokratisk tidning. LÄS MER

 5. 5. Stimulating Innovation in New Service Development : User-Involvement in Small and Medium-Sized Web-Based Platform Service Companies

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Abubakar Sada; Darein Wadeisa; [2016]
  Nyckelord :user-involvement; new service development; co-creation; collaborative innovation; user-generated content; user participation; small and medium-sized companies’ characteristics; web-based platform; user characteristic; virtual communities;

  Sammanfattning : In this thesis, we present a review of the current practices of user involvement. Different methods and tools have proliferated for user-involvement, however, to comprehend the explicit features of a small and medium-sized web-based platform service companies, we contrast our findings with previous experiences and research of user involvement in big companies. LÄS MER