Sökning: "NTS"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet NTS.

 1. 1. The comprehensibility of reading texts in National Tests in English. A quantitative study of Swedish EFL learners’ vocabulary size and lexical coverage

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Yaran Kakaee; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Previous research has indicated a positive correlation between vocabulary size and reading comprehension (Grabe, 2009; Hu & Nation, 2000; Laufer, 1989; Laufer, 1992; Stæhr, 2008). Over the past decade, statistics have shown that Swedish upper secondary learners of English as a foreign language (henceforth EFL) are less proficient in reading comprehension as opposed to other language skills in the Nationals tests (NTs). LÄS MER

 2. 2. Zinc abundances of stars in the Milky Way

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Astronomi

  Författare :Max Haase; [2015]
  Nyckelord :zinc abundances; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : In this work we study the spectra of 423 stars in the Milky Way disk in order to determine their zinc abundances. The methodology to determine elemental abundances consists of synthesising sets of spectra with varying zinc abundances and comparing them with the observed spectra to find the best fit. LÄS MER

 3. 3. Simuleringsträning - för säkerhets skull

  Magister-uppsats,

  Författare :Marielle Fohlin; Hanna Larsson; [2014-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion Sjukvården har som mål att bota, lindra och hjälpa, ändå finns det bevis som pekar på att sjukvården inte är så säker som den borde vara. Detta medför en reducerad patientsäkerhet. LÄS MER

 4. 4. Tunnelsäkerhet : En inventering av olyckor i fyra vägtunnlar i Stockholm

  Kandidat-uppsats, KTH/Transportvetenskap

  Författare :Klara Bergman; [2014]
  Nyckelord :Keywords: Tunnel accident; tunnel safety; TUFS; Lill-EVA; STRADA; NTS;

  Sammanfattning : Tunnel safety – an inventory of accidents in four road tunnels in StockholmThis report investigates traffic accidents in four road tunnels in Stockholm. The tunnels investigated are Klaratunneln, Söderledstunneln, Törnskogstunneln and Häggvikstunneln. LÄS MER

 5. 5. Flerkanalspublicering : En kvalitativ undersökning av NTs arbete med att publicera nyheter i flera kanaler.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Kultur, samhälle, mediegestaltning

  Författare :Roland Albinsson; [2010]
  Nyckelord :Flerkanalspublicering; Konvergens; Norrköpings tidning; cross media; lokal media;

  Sammanfattning : Title: Multi channel publishing: a qualitative study on how Norrköpings Tidningen publishes news in multiple channelsAuthor: Roland AlbinssonThesis supervisor: Per-Anders ForstorpBackground: In this day and age, the media is omnipresent and a part of our daily life. The phenomenon of media convergence can be traced back to the birth of the internet, and today all of the major newspapers have a website of their own. LÄS MER