Sökning: "Nabil Shiltagh"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Nabil Shiltagh.

 1. 1. En moralisk erkännandepolitik? - En idéanalys om svensk moralsyn i erkännandet av Angola, Kosovo och Palestina

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nabil Shiltagh; [2019]
  Nyckelord :Moralsyn; Erkännandepolitik; Kant; Grotius; Idéanalys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The significance of morality as an important variable for the analysis of international relations has been emphasized only in recent times. Therefore, this approach has not yet in Swedish scientific studies been used to cover the many branches in the field of Sweden’s foreign policy. LÄS MER

 2. 2. Ansvar och kemiska vapen - En argumentationsanalys om kemiska vapen bör tolkas in i Responsibility to Protect

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nabil Shiltagh; Carl-Henrik Kinhult; [2018]
  Nyckelord :Responsibility to Protect; Kemiska Vapen; Krigsbrott; Brott mot mänskligheten; FN; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De kemiska vapenattackerna i Syrien har lett oss till att undra om det internationella samfundets ansvar att ingripa. Vi har därför undersökt om kemiska vapen bör tolkas in i de situationer där Responsibility to Protect kan tillämpas. LÄS MER