Sökning: "Nabyiel Pieter Marionell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nabyiel Pieter Marionell.

  1. 1. Partner eller rumskompisar? En studie om kravet sexuellt samliv för ett samboförhållande

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Nabyiel Pieter Marionell; [2022]
    Nyckelord :civilrätt; familjerätt; sexuellt samliv; samboskap; samboförhållande; sambo; äktenskap; sambolagen; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Ett samboförhållande är ett förhållande mellan två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Med parförhållande avses en förbindelse vari som regel ingår sexuellt samliv. LÄS MER