Sökning: "Nackmuskulatur"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Nackmuskulatur.

 1. 1. TRÄNING AV DJUPA NACKFLEXORER VID LÅNGVARIG OSPECIFIK NACKSMÄRTA Effekt på självskattad smärta och funktion – en litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sofie Roempke Lindström; My Lindsjö; [2018-01-22]
  Nyckelord :Nackmuskulatur; Kronisk smärta; Cervikalgi; Fysisk träning; Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens samhälle är långvarig nacksmärta en omfattande diagnos. Det finns idag olika behandlingsformer där en av dessa är träning av djupa nackflexorer. LÄS MER

 2. 2. Sjukgymnasters användning av djup nackmuskelträning vid behandling av nacksmärta : - en enkätstudie

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Malin Matslova; [2014]
  Nyckelord :sjukgymnastik; djup nackmuskulatur;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och frågeställningarSyftet med studien var att kartlägga sjukgymnasters användning av specifik träning av djupa nackmuskler vid behandling av nacksmärta. Frågeställningarna var: ”I hur stor utsträckning använder sig sjukgymnaster av träningsmoment som syftar till specifik träning av djupa nackmuskler i behandlingen av nacksmärta?”, ”Förekommer det något samband mellan hur stor utsträckning sjukgymnaster använder denna specifika träning, och deras specialistkompetens inom idrottsmedicin respektive ortopedisk manuell terapi?”, ”Vilken övning används mest?” och ”I vilken utsträckning anser sjukgymnaster att specifik träning av djupa nackmuskler är relevant vid behandling av nacksmärta?” MetodMetoden var en enkätstudie. LÄS MER