Sökning: "Nacksmärta"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet Nacksmärta.

 1. 1. Fysioterapeutiska interventioner och deras påverkan på personer med whiplashassocierad smärta : En systematisk litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Lovisa Ekholm; Moa Persson; [2020]
  Nyckelord :Nacksmärta; ospecifik smärta; WAD;

  Sammanfattning : Introduktion: Termen Whiplash Associated Disorders, WAD, är en beskrivning på en piskliknande rörelse som ofta uppkommer vid en påkörning bakifrån. Detta kan medföra skelett- och mjukdelsskador av halskotpelaren. Graden av WAD klassificeras enligt Quebec Task Force Classification, QTFC, utifrån symtom och kliniska fynd. LÄS MER

 2. 2. Samband av mental hälsa och muskuloskeletala screeningdiagnoser hos yrkesarbetande kvinnor med nacksmärta

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Marcus Persson; Anton Boethius; [2020]
  Nyckelord :Psykisk hälsa; Kriteriediagnoser; Arbetsexponering; Mental ohälsa; Smärta; MEBA; Nacke; Nackbesvär; Protokoll;

  Sammanfattning : Introduktion: En smärtupplevelse är en subjektiv upplevelse som kan påverkas av personens mentala hälsa. Patienter som har en sämre mental hälsa kan uppvisa högre symtom av smärta. Det är okänt om den mentala hälsan påverkar utfallet av muskuloskeletala screeningdiagnoser i arbetslivet. LÄS MER

 3. 3. Måluppfyllelsen efter rehabilitering för kvinnor med långvarig nacksmärta. Påverkan av tilltro till behandling, katastroftankar och bruket av smärtstillande medicin.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Edvin Holmgren; Alexander Sandqvist; [2020]
  Nyckelord :Working age Chronic pain Medicine Person centered care; Arbetsför ålder Långvarig smärta Medicin Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig nacksmärta är vanligt och drabbar ca 50% av världens befolkning. I Sverige drabbas kvinnor oftare än män. Ospecifik långvarig nacksmärta saknar känt ursprung. Behandlingen går oftast ut på att dämpa symtom och utbilda patienten i smärtan. LÄS MER

 4. 4. Nackuthållighet hos friska ishockeyspelare : En pilotstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Erica Grealish; [2019]
  Nyckelord :Concussion; Endurance; Ice-hockey; Neck Flexor Endurance Test; Neck pain; Hjärnskakning; Ishockey; Nacksmärta; Neck Flexor Endurace Test; Uthållighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärnskakning är en vanlig skada inom ishockey. Efter skada ses även påverkan på cervikala strukturer och nackutredning föreslås som en del i undersökningen efter hjärnskakning.  Neck Flexor Endurance Test är ett test som använts för att mäta nackflexorernas uthållighet. LÄS MER

 5. 5. VILKA RISKFAKTORER FÖRELIGGER FÖR ATT UTVECKLA NACKSMÄRTA HOS PER-SONER MED KONTORSARBETE?- en systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Malin Andersson; Sandra Olsson; [2018-01-22]
  Nyckelord :Kontorsarbete; Nacksmärta; Riskfaktorer; Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund:Syfte: Nacksmärta är ett vanligt förekommande problem, över två tredjedelar av den arbetande befolkningen blir drabbad någon gång i livet, särskilt utbrett är besvären bland personer med kontorsarbete. Den ökade förekomsten av nacksmärta påverkar arbetsplatsen och samhället. LÄS MER