Sökning: "Nadia Andersson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Nadia Andersson.

 1. 1. Effektivare viktnedgång med ett större energiintag tidigt på dagen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Nadia Andersson; Terese Torstensson; [2018-06-04]
  Nyckelord :övervikt; fetma; obesitas; viktnedgång; tidpunkt för ätande; energifördelning; overweight; obese; obesity; weight loss; meal timing; energy distribution;

  Sammanfattning : Title: Effective weight loss with a larger energy intake early in the dayAuthor: Nadia Andersson & Terese TorstenssonSupervisor: Heléne Bertéus ForslundExaminer: Frode SlindeProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: May 23, 2018Background: Today overweight and obesity is one of the most serious public health issues in the world. The main cause of obesity and overweight is an energy intake that exceeds the energy consumption. LÄS MER

 2. 2. ”Hundarna skäller, men karavanen drar vidare” Utvecklande motstånd som katalysator för en professionell förändringsprocess

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nadia Andersson; [2018]
  Nyckelord :Specialpedagogik; Förändringsledning; Motstånd; Organisatoriskt lärande; Lärande organisationer; Systemteori;

  Sammanfattning : Andersson, Nadia Maria (2018). ”Hundarna skäller, men karavanen drar vidare” Utvecklande motstånd som katalysator för en professionell förändringsprocess. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp.. LÄS MER