Sökning: "Nadia Liberg Bruhner"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Nadia Liberg Bruhner.

 1. 1. Patienters upplevelser kring tvångsåtgärden fastspänning i den psykiatriska slutenvården : En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Maya Bonander; Nadia Liberg Bruhner; [2019]
  Nyckelord :Beltbed; Psychiatric inpatientcare; Psychiatric nursing; Restraint; The patient´s experience; Bältessäng; Fastspänning; Patienters upplevelser; Psykiatrisk omvårdnad; Psykiatrisk slutenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fastspänning i en bältessäng är relativt vanligt förekommande i Sverige och flera andra länder inom den slutna psykiatriska vården. Forskning kring sjuksköterskors upplevelse om fastspänning visar på att det dels uppfattas som någonting etiskt svårt, samtidigt anses fastspänning vara någonting nödvändigt ur en säkerhetsaspekt. LÄS MER

 2. 2. Kommunikation vid omvårdnad av äldre : en litteraturstudie om sjuksköterskors kunskap och strategier

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Nadia Liberg Bruhner; Johanna Papa; [2009]
  Nyckelord :sjuksköterska; äldre människor; kommunikation; strategier; språket;

  Sammanfattning : .... LÄS MER