Sökning: "Nadim Herbert"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Nadim Herbert.

 1. 1. Artificiell romans : En genusvetenskaplig analys av romantiska relationer mellan artificiellt intelligenta och mänskliga karaktärer i filmerna "Be Right Back", Ex Machina och Her 

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Nadim Herbert; [2019]
  Nyckelord :Science-fiction; film; cyborg; artificiell intelligens; romans; sexualitet; kroppslighet; genus; femininitet; maskulinitet;

  Sammanfattning : This thesis examines romantic relationships between human and artificially intelligent characters in the science-fiction films Ex Machina (2014), Her (2013) and “Be Right Back” (2013) from anthology series Black Mirror. The purpose of the thesis is to examine these relationships in relation to norms concerning corporeality, gender, sexuality and romance, exploring how the portrayal of these relationships and the characters in them subvert and/or reinforce those norms. LÄS MER

 2. 2. Mad Men Provide : En analys av tv-karaktärerna Walter White och Don Draper med fokus på hur de skildras som manliga familjeförsörjare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Nadim Herbert; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker huvudkaraktärerna Don Draper från tv-serien Mad Men och Walter White från tv-serien Breaking Bad. Syftet är att med hjälp av en semiotisk metod studera hur maskuliniteterna hos dessa två manliga karaktärer konstrueras i relation till deras familjeförsörjarroller. Analysen genomförs med hjälp av R.W. LÄS MER