Sökning: "Nadine Andersson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Nadine Andersson.

 1. 1. Traumapatienters upplevelse av information inför hemgång : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ellinor Björk Andersson; Nadine Dranichnikova; [2016]
  Nyckelord :injured patient; information; perception; discharge; traumapatient; information; upplevelse; utskrivning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar att traumapatienter oftast känner sig oförberedda inför hemgång. Detta beror bland annat på bristande patientinformation vid utskrivningen. Tydlig och saklig information som ges till traumapatienter vid utskrivningen kan bidra till att traumapatienter känner sig trygga och mer förberedda inför hemgång. LÄS MER

 2. 2. Statistisk analys av blixtdata för Danmark 2002-2010

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Sandra Andersson; Nadine Damsberg; [2011]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Åska hör till ett av de farligaste fenomenen som finns i vår atmosfär. Intresset av att observera åska har alltid funnits hos människan. Först på senare tid har man börjat förstå fysiken bakom fenomenet, även om det fortfarande finns många luckor i kunskapen. LÄS MER