Sökning: "Nadine Johan"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Nadine Johan.

 1. 1. Vikings and the Viking Age: A Needs-Based Approach

  Master-uppsats, Lunds universitet/Arkeologi

  Författare :Nadine Laponza; [2017]
  Nyckelord :identity; freedom; well-being; survival; violence; Viking Age; History and Archaeology;

  Sammanfattning : The Viking Age has long been understood to be a time of great violence. However, research in the last 50 or so years has tended to focus only on more peaceful aspects of Nordic cultures during that period. This thesis works to change that, and tries to find ways to bring violence back into the fold. LÄS MER

 2. 2. When did the Kalahari craton form? : constraints from baddeleyite U-Pb geochronology and geo-chemistry of mafic intrusions in the Kaapvaal and Zimbabwe cratons

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Nadine März; [2010]
  Nyckelord :geography; geology; Kalahari craton; baddeylite U-Pb geochronology; mafic intrusions; Kaapvaal craton; Zimbabwe craton; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Nordost om Bushveldkomplexen i Kaapvaal kratonen finns en mäktig gångsvärm av nordost-orienterade diabasgångar tillhörande ”the Black Hills dyke swarm”. Med hjälp av U- Pb metoden av mineral baddeleyit daterades fem gångar inom ålderspannet 1.87 - 1.85 Ga, där två av dem ger exakta åldrar på 1852 ± 5 Ma och 1863 ± 7 Ma. LÄS MER

 3. 3. Funktionshinder på bästa sändningstid : Om SVT:s arbete med mångfald i dramaproduktion

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Nadine Le Gros; Linda Jerand; [2009]
  Nyckelord :Funktionshinder; Livet i Fagervik; drama; dramaproduktion; dramaserie; manus;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ undersökning om hur Sveriges Television arbetar med mångfald med fokus påfunktionshindrade i dramaproduktion och hur medarbetarna integrerar det i sitt arbete. För att kunna ta reda på hur det går till har vi utgått ifrån dramaserien Livet i Fagervik som fallstudie och gjort kvalitativa intervjuer med personer som varit delaktiga i produktionen av första säsongen av dramaserien. LÄS MER

 4. 4. Guarding the Backyard - US Policy in Colombia

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mia Nadine Björkenstam; Liinu Diaz Rämö; [2007]
  Nyckelord :Colombia; US policy; Imperialism; Vertical Interaction; World-System; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The United States of America has a long history of involvement in their "backyard" Latin America. However some countries have experienced significantly more involvement than others. LÄS MER