Sökning: "Nadine Kåmark"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nadine Kåmark.

  1. 1. Topologi- och formoptimerad lättviktsram till en quadcopter

    Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för tillämpad mekanik

    Författare :Erland Erlandsson; Hanna Jansson; Nadine Kåmark; Björn Larsson; Pontus Lundberg; Martin Örgård; [2015]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER