Sökning: "Nadja Feili"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Nadja Feili.

 1. 1. Skolsköterskors erfarenheter av att arbeta med psykisk ohälsa hos skolelever – en systematisk litteraturstudie.

  Magister-uppsats,

  Författare :Nadja Feili; Moa Petersen; [2019-11-25]
  Nyckelord :skolsköterska; skolelever; psykisk ohälsa; erfarenheter;

  Sammanfattning : Background: Mental illness among children is increasing every year and is estimated to bethe biggest public health problem in the world 2030. There are weaknesses in the schoolsystem where the school is judged to function worse today. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av fysisk aktivitet efter en myokardinfarkt : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Nadja Feili; Talaye Shahandeh; [2015]
  Nyckelord :myokardinfarkt; fysisk aktivitet; patienters upplevelser; rehabilitering;

  Sammanfattning : Hjärt- och kärlsjukdomar är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige. Många som drabbas av en myokardinfarkt (MI), det villsäga hjärtinfarkt, löper stor risk att drabbas av en sekundär MI. Därför är livsstilsförändringar så som fysisk aktivitet en viktig faktor för att minimera denna risk. LÄS MER