Sökning: "Nadja Håkansson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nadja Håkansson.

  1. 1. Hur legitimerar svenska modeföretag CSR? : En kvalitativ studie om hur H&M Group och Nudie Jeans legitimerar CSR

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Nadja Håkansson; Amanda McCullough; [2018]
    Nyckelord :CSR; sustainability; legitimation; textile; fashion; apparel; CSR; hållbarhet; legitimitet; textil; mode;

    Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att ta reda på vilka kanaler och vilka diskursiva strategier två svenska modeföretag använder för att legitimera CSR. Företagen vi har valt att studera är H&M Group och Nudie Jeans, då vi ser att dessa två företag representerar två olika delar av branschen. LÄS MER