Sökning: "Nadja Johansson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Nadja Johansson.

 1. 1. Grundskollärares syn på skrivuppgifter : En intervjustudie om grundskollärares erfarenheter av arbetet med skrivande och skrivuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Nadja Johansson; Linn Älvebratt; [2018]
  Nyckelord :Skrivande; skrivuppgifter; grundskolans tidigare år; lärares erfarenhet; didaktiska reliefen;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur grundskollärare arbetar med skrivande och skrivuppgifter på lågstadiet. Detta undersöker vi genom kvalitativa intervjuer med sex stycken grundskolelärare som undervisar i F-3 i svenska. LÄS MER

 2. 2. Illegala och illegitima arbetsförhållanden : på den svenska arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna-Ida Johansson; Nadja-Paulina Zeki; [2014]
  Nyckelord :arbetsmarknad; arbetsgivare; arbetstagare; sanktioner; arbetsförhållanden; illegalt; illegitimt;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka anställdas upplevelser av att utföra arbete som ligger utanför arbetsavtal och i strid med regler samt illegala och illegitima sanktioner som utförts av chefer och arbetsgivare. En arbetstagare som blir medlem i en organisation och skriver på ett anställningskontrakt ger upp en del av sin frihet. LÄS MER

 3. 3. Entreprenörskap på landsbygden : en studie av tre landsbygdsföretag

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Malin Johansson; Nadja Pudas; [2014]
  Nyckelord :landsbygd; entreprenörskap; landsbygdsföretag; entreprenöriell aktivitet; kontext; landsbygdens särskildhet; bricolage; embededdness; VRIO;

  Sammanfattning : Tidigare dominerades landsbygden av jord- och lantbruksföretag och sysselsatte ca 2,4 miljoner människor. Idag arbetar knappt 40 000 människor inom detta område, då lönsamheten är svag. Det har medfört att många andra typer av entreprenörskap har blivit vanliga på landsbygden, som exempelvis turism- och entreprenadverksamheter. LÄS MER

 4. 4. Sammanfattningar av projektarbeten. Företagsläkarkursen Väst 2010/2011

  L3-uppsats, Göteborgs universitet. Institutionen för medicin

  Författare :Bo Beckman; Darek Chabiuk; Nadja Gramson; Cecilia Heister-Danielsson; Bodil Herrström; Göran Häss; Gerd Johansson; Niels Möller; Hanne Laigård Nawrin; Bernadetta Nordlinder; Gert Persson; Mahira Tuzlak-Karic; Mattias Westberg; [2011-07-05]
  Nyckelord :Företagsläkare; Projektrapport; Företagshälsovård; Projektarbete;

  Sammanfattning : I denna rapport presenteras sammanfattningar från de projektarbeten som genomförts inom ramen för uppdragsutbildningen Företagsläkarkursen Väst 2010/2011, vid Sahlgrenska akademin.... LÄS MER