Sökning: "Nadja Mortensen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nadja Mortensen.

  1. 1. Precisionsbestämning av bendensitometri

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

    Författare :Karin Karlsson; Nadja Mortensen; [2010]
    Nyckelord :bentäthetsmätning; dual energy x-ray absorptiometry; precisionsbestämning; osteoporos; reproducerbarhet; International Society for Clinical Densitometry;

    Sammanfattning : International Society for Clinical Densitometry (ISCD) rekommenderar att precisionsbestämning av bentäthetsmätning görs på varje klinik för att bedöma reproducerbarheten. Bentäthetsmätning görs för att diagnosticera osteoporos, följa upp behandling och förutsäga frakturrisk. LÄS MER