Sökning: "Nadja Sjölin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Nadja Sjölin.

 1. 1. Kvinnors sexuella hälsa inom 6 månader efter vaginal förlossning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Karin Borgehed; Nadja Sjölin; [2017]
  Nyckelord :Barnmorska; Bristning; Efterkontroll; Klipp; Postpartum; Sexuell hälsa; Sexuell dysfunktion; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuell ohälsa är ett vanligt förekommande problem hos kvinnor postpartum. Syfte: Att undersöka kvinnors sexuella hälsa inom 6 månader efter en vaginal förlossning samt att kartlägga om samtal kring sex- och samlevnad tas upp på efterkontrollen. Metod: Kvantitativ tvärsnittsstudie genom webbaserad enkätundersökning. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters attityder till att vårda personer med HIV

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Nadja Sjölin; Ellinor Andersson; [2012]
  Nyckelord :HIV; attitudes; factors; nurses; nursing students; HIV; attityder; faktorer; sjuksköterskor; sjuksköterskestudenter;

  Sammanfattning : Introduktion: Humant Immunbrist Virus (HIV) är en obotlig sjukdom som smittat omkring 34 miljoner personer världen över och sjukdomen konfronteras därför kontinuerligt inom sjukvården. Syfte: Att identifiera och sammanställa sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters attityder till att vårda personer med HIV samt bakomliggande faktorer till dessa attityder. LÄS MER