Sökning: "Nahal Agheli"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nahal Agheli.

  1. 1. Patienters skattning av postoperativt illamående och kräkning efter robotassisterad prostatektomi

    Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

    Författare :Nahal Agheli; Johan Svensson; [2011]
    Nyckelord :PONV; trendelenburgposition; robotic assisted prostatectomy; antiemetics; PONV; trendelenburgläge; robotassisterad prostatektomi; insufflering av koldioxid; antiemetika;

    Sammanfattning : Robotassisterad prostatektomi innebär speciella omständigheter för patienten avseende positionering där de ligger i ett extremt så kallat Trendelenburgläge med huvudet sänkt 45 grader samt att buken blåses upp med koldioxid. Dessa två faktorer predisponerar för att patienten drabbas av postoperativt illamående och kräkningar. LÄS MER