Sökning: "Nahid Mohseni"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Nahid Mohseni.

 1. 1. LYSSNA PÅ RÖSTERNA AV TRAUMA : Om psykoterapeutens motöverföring i psykoterapi med patienter som erfarit tortyr

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Nahid Mohseni; [2019]
  Nyckelord :trauma; tortyr; överföring; motöverföring;

  Sammanfattning : LYSSNA PÅ RÖSTERNA AV TRAUM Om psykoterapeutens motöverföring i psykoterapi med tortyröverlevande                                         Åtta leg psykologer, leg psykoterapeuter och psykoanalytiker har intervjuats i syfte att presentera psykoterapeutens motöverföring samt psykoterapeutens förståelse av den egna motöverföringen utifrån psykoterapier med tortyröverlevanden. Intervjuerna har transkriberats. LÄS MER

 2. 2. Tortyr - Ett symtom på samhällelig maktutövning : Om makt utanför och innanför tortyrrummet och dess uttryck ( överföring - motöverföring) i behandlingsrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Nahid Mohseni; [1998]
  Nyckelord :trauma; tortyr; överföring; motöverföring;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om makt, tortyr och dess följdverkningar. Uppsatsen syftar till och söker förstå samhället genom att relatera det till tortyr, att förstå tortyren och dess konsekvenser genom en analys av några aspekter av samhället där begreppet makt har en central roll. LÄS MER