Sökning: "Nahid Moradi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nahid Moradi.

  1. 1. Den nyutexaminerade sjuksköterskans upplevelser av första tiden i yrket : En litteraturstudie om transition och att växa in i yrket

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

    Författare :Nahid Moradi; Ulrika Schwarz; [2018]
    Nyckelord :nyutexaminerad sjuksköterska; upplevelse; transition; kompetensutveckling; förberedelse; ansvar;

    Sammanfattning : Redan under 70-talet, rapporterades det om upplevelser som chock, ångest och förvirring då den nyutexaminerade sjuksköterskan började sitt första arbete och att dessa negativa upplevelser bidrog till att arbetet som sjuksköterska avslutades. Internationell forskning har studerat nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av sin första tid inom yrket och hur deras negativa upplevelser kan lindras. LÄS MER