Sökning: "Najmo Hassan Farah"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Najmo Hassan Farah.

 1. 1. Strukturell hemlöshet och barnsrättigheter

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Najmo Hassan Farah; [2021]
  Nyckelord :Homelessness; eviction; children; the Convention on the Right of the Child; Swedish state; Swedish municipalities; Hemlöshet; vräkning; barn; barnkonventionen; svenska staten; svenska kommuner;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate how children are affected by eviction and structural homelessness in Sweden, and also to investigate what rights children have towards the Swedish state and Swedish municipalities under the Convention on the Right of the Child. To achieve the purpose, the author has used rapports of evicted and homeless children in Sweden, and analyzed the Convention on the Rights of the Child. LÄS MER

 2. 2. Hur kan sexuella våld mot kvinnor iDemokratiska Republiken Kongo (DRK) förklaras? : -En teoriprövande studie av genusteori och postkolonial teori

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Najmo Hassan Farah; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sexuellt våld, sexuella övergrepp, Demokratiska republiken Kongo, genusteori, postkoloniala teori, .... LÄS MER