Sökning: "Nana Aziz Hassan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nana Aziz Hassan.

  1. 1. Från kaninmat till miljöåtgärd

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

    Författare :Nana Aziz Hassan; [2020-08-17]
    Nyckelord :miljö och hälsa; miljömåltider; offentliga måltider; skolmat; vegetariskt;

    Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Kostekonomprogrammet med inriktning mot ledarskap, 180 hpNivå: GrundnivåHandledare: Anna PostExaminator: Cecilia Magnusson SporreAntal sidor: 41Termin/år: Vt2020.... LÄS MER