Sökning: "Nanna Friman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nanna Friman.

  1. 1. Akuta omvårdnadsåtgärder vid projektilskador hos hund

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Författare :Elin De Jong; Nanna Friman; [2020]
    Nyckelord :akut omvårdnad; djursjukvård; hund; projektilskada; skottskada; trauma; triage;

    Sammanfattning : Hundar med projektilskador utgör en relativt liten patientgrupp i Sverige. Det resulterar i en potentiell risk för att kunskap saknas hos djurhälsopersonal när det gäller det akuta omhändertagandet av dessa patienter, vilket är kritiskt eftersom denna patientgrupp kräver en snabb vård. LÄS MER