Sökning: "Nanna Wallström Milkéwitz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nanna Wallström Milkéwitz.

  1. 1. Bland Oaser och Giraffer - En jämförelse av två ungdomsverksamheter i musikens, historiens och samhällets tecken

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för musikvetenskap

    Författare :Nanna Wallström Milkéwitz; [2016]
    Nyckelord :Uddevalla; punk; Ebba Grön; Oasen; Rågsved; music; Giraffen; Performing Arts;

    Sammanfattning : Den här uppsatsen försöker beskriva två fall av ungdomsverksamheter med betoning på musik, organiserade på två olika sätt och I två olika tider. Den första skedde I slutet på 1970-talet i Stockholmsförorten Rågsved, under punkens begynnelseår I både England och Sverige. LÄS MER