Sökning: "Napster"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Napster.

 1. 1. Exploring Disruptive Innovation: Case study on Multi-sided Platforms

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Maarten Sietzema; Illipse Ines; [2019]
  Nyckelord :Disruptive innovation theory; Multi-sided platforms; Spotify; Apple Music; Napster; Business model innovation; Music Industry; Disruption; Innovation.; Disruptiv innovationsteori; omstörtande innovation; Flersidiga plattformar; Spotify; Apple Music; Napster; Affärsmodell; Musikindustri; Avbrott; Innovation.;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of this research is to explore disruptive innovation and to determine whether Christensen’s latest version (2015) of the disruptive innovation theory can explain the success of multisided platforms in the music industry. Thus, we analyze three cases studies based on the theory: Napster, Spotify and Apple Music. LÄS MER

 2. 2. 3D skrivarens intåg på konsumentmarknaden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karl Gottfridsson; [2013]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vid förarbetet till 1960 års varumärkeslag sa utredningen att en förändring var nödvändig efter de senaste 70 årens revolutionerande utveckling. Denna utveckling har sedan dess bara accelererat på i allt högre tempo och en av de senaste produkterna att se konsumentmarknadens ljus är 3D skrivaren. LÄS MER

 3. 3. Piratkopiering och digital revolution - välfärdseffekter på marknaden för musik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Jönsson; [2013]
  Nyckelord :Piratkopiering; musik; välfärdseffekter; digital revolution; utbud; Business and Economics;

  Sammanfattning : Lite mer än ett decennium efter skapandet av Napster är piratkopieringens ekonomiska inverkan på musikindustrins intäkter, konsumenternas välfärd och utbudet av ny musik fortfarande under debatt. Det finns en utbredd oro att omfattande piratkopiering leder till negativa långsiktiga välfärdseffekter för såväl producenter som konsumenter. LÄS MER

 4. 4. Upphovsrättslagens genomslagskraft mot fildelaren : Vad påverkar möjligheterna att fälla en fildelare?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik; Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Fredrik Holte; David Ånesjö; [2013]
  Nyckelord :Fildelning; Upphovsrätt;

  Sammanfattning : Tekniken har historiskt sett alltid haft en stor inverkan på upphovsmän och rättighetsinnehavare vad gäller möjligheterna att såväl skydda som att förmedla sina verk. Internet och fildelningens intåg i samhället har på senare tid ställt förhållandet mellan de båda på sin spets. LÄS MER

 5. 5. Internet Piracy and Entrepreneurial Growth

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Victor Andersson; Martin Eventorn; Christian Nilsson; [2012]
  Nyckelord :Entrepreneurial growth; Free; Microsoft; Napster; KaZaA; Internet Piracy; Technological Innovation; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Internet Piracy has become a phenomenon as a result of developed Internet technologies and file-sharing applications. With the growth of the Internet and the increased number of Internet users around the globe, the world is becoming ever more digitalized. Users are expecting digital information to be readily available at the touch of a button. LÄS MER