Sökning: "Nariman Jihad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nariman Jihad.

  1. 1. Omsorgspersonalens kunskap om äldres orala hälsa : En kvantitativ tvärsnittsstudie

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

    Författare :Theresia Uberth; Nariman Jihad; [2019]
    Nyckelord :Munhälsobehov; oral hälsa; utbildning; äldre; äldreboende;

    Sammanfattning : Bakgrund: Antalet individer över 65 år  blir fler. Vid stigande ålder ökar risken att drabbas av fysiska och mentala sjukdomar vilket leder till ett ökat vårdbehov. LÄS MER