Sökning: "Narrativ förändringsledning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Narrativ förändringsledning.

  1. 1. Förändringsledning : En multidimensionell bild av en förändringsledning inom sågverksindustrin

    Master-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem

    Författare :Ida Norberg; [2015]
    Nyckelord :change management; change; employee perspective; leader perspective; business manager; business assistant; communication; förändringsledning; förändring; medarbetarperspektiv; ledarperspektiv; affärschef; affärsassistent; kommunikation;

    Sammanfattning : Omorganiseringar sker ofta när organisationer stöter på motgång och därför är tvungna att göra någon form av förändring. Det saknas i dagsläget forskning hur en förändring uppfattas ur en medarbetsarutgångspunkt. LÄS MER