Sökning: "Narrativ"

Visar resultat 1 - 5 av 1832 uppsatser innehållade ordet Narrativ.

 1. 1. DEMOCRACY: CRITICAL JUNCTURE En kvalitativ textanalys av nationellt narrativ under Jugoslaviens upplösning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anton Larsson; [2023-02-13]
  Nyckelord :Civic Nationalism; Ethnic Nationalism; Political Leadership; Quasi Voluntary Compliance; Yugoslavia; Serbia; Slovenia;

  Sammanfattning : This essay seeks to investigate the nature of nationalist narratives during the collapse of the Socialist Federative Republic of Yugoslavia. In the republics which once made up Yugoslavia there is a difference in regards to the function of the democratic system. The theoretical background of this study has multiple layers. LÄS MER

 2. 2. En studie av barns narrativa produktion : Berättelsestrukturer och lexikal variation i en flerspråkighetskontext

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Linda Nordenskjöld Narfström; [2023-02-10]
  Nyckelord :narrativ; berättelsestruktur; story grammar; kartläggning; förskola; flerspråkighet;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur några barn med finsk bakgrund skapar berättelser, och då särskilt med avseende på övergripande berättelsestrukturer och lexikal variation. Ett ytterligare syfte med undersökningen är att bidra till utprövningen av ett särskilt material för kartläggning av flerspråkiga barns narrativa förmågor – MAIN (Multilingual Assessment Instrument for Narratives). LÄS MER

 3. 3. Hur kultur formar narrativ : En jämförande studie av sociokulturella värden i västerländskt och österländskt berättande

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Nora Eriksson; [2023]
  Nyckelord :South Korea; cinema; narrative; sociocultural values; Sydkorea; film; narrativ; sociokulturella värden;

  Sammanfattning : This is a comparative cultural study from a literary perspective, focusing on characterization in Western and Eastern storytelling. By comparing a selection of Korean dramas with Anglo-American TV series and films, I want to examine possible similarities and differences in the character representation, emotional expressions and philosophies of the stories, as well as how these may be grounded in different cultural structures. LÄS MER

 4. 4. Fotboll som maktmedel, den agendasättande kampen ochanklagelser om sportswashing : - en narrativ analys av medierapporteringen inför fotbolls-VM 2022 i Qatar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Jacob Ström; Gustav Zetterlund; [2023]
  Nyckelord :Agenda setting; FIFA World cup 2022; Framing; Gatekeeping; Media; Narrative Analysis; Qatar; Sport Journalism; Sportswashing;

  Sammanfattning : Both Qatar and FIFA have been heavily criticised for the bribes and corruption resulting in Qatar obtaining the FIFA World Cup 2022. Over 6500 migrant workers in Qatar are said to have lost their lives during the construction of new arenas, and the media is an essential part for this being acknowledged. LÄS MER

 5. 5. Hur framställs ett riskfyllt arbete under osäkra tider? : En kvalitativ studie om hur militäryrket framställs i Försvarsmaktens externa kommunikation på Instagram för att rekrytera under osäkra tider

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Clara Friberg; Frida Johansson; [2023]
  Nyckelord :Försvarsmakten; militäryrket; marknadisering; kundorientering; företagsidentitet; biomakt; Instagram; rekryteringskommunikation; narrativ analys;

  Sammanfattning : Den 24 februari 2022 invaderade Ukraina Ryssland och den 18 maj 2022 ansökte Sverige om medlemskap i NATO. Detta är två faktorer med stor påverkan på det svenska försvaret och något som skulle kunna påverka deras rekrytering. LÄS MER