Sökning: "Narrative retelling"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Narrative retelling.

 1. 1. Återberättarförmågan hos fem- och sexåriga en- och flerspråkiga barn med tidigt identifierad språkstörning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Lova Dahl Barre; Hanna Forslund; [2021-02-12]
  Nyckelord :Återberättande; barn; flerspråkighet; språkstörning; Bussagan; NAP; Narrative retelling; children; multilingualism; Developmental language disorder; Bus story test; NAP;

  Sammanfattning : The present study investigated narrative retelling with the Busstory test in five and six-year-old monolingual and multilingual childrenwith early identified developmental language disorder (DLD). Theparticipant’s retelling was assessed with The Bus Story Test and NarrativeAssessment Profile (NAP). LÄS MER

 2. 2. Den osynliga modern - En kritisk diskursanalys av föräldrars språkbruk kring surrogatmödrar och surrogatmödraskap i media och dess effekter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Rebecka Zethraeus; [2020]
  Nyckelord :Surrogatmödraskap; Surrogacy; Nyliberalism; Diskursanalys; hegemoni; postkolonial feminism; kritisk diskursanalys; critical discourse analysis; postcolonial;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study discourse in media by parents of children thatwere born through transnational commercial surrogacy arrangements, andintended parents who plan on going through this process in the future. I haveanalyzed media where this parental narrative is portrayed, using criticaldiscourse analysis combined with Carole Bacchis policy analysis WPRapproach. LÄS MER

 3. 3. Svenska läroböckers skildringav Sverige i samtidshistorien : Med andra världskriget och kalla kriget som utgångs-punkt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Simon Olsson; [2018]
  Nyckelord :Historiography; Textbooks; Sweden; World War Two; Cold War;

  Sammanfattning : This bachelor thesis researches the differences and similarities of how Sweden is depicted in World War Two and the Cold War in Swedish history textbooks with students between age 15 and 19 as intended readers. The thesis uses a historiographical toolset described by Michael Stanford. LÄS MER

 4. 4. Narrativ förmåga i återberättande hos elever med svag textförståelse i åk 2

  Master-uppsats, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Maja Andersson Kronlid; Hanna Björklund; [2017]
  Nyckelord :narrative; retelling; assessment; poor text comprehension; second grade; SALT; narrativ; återberättande; bedömning; svag textförståelse; årskurs 2; SALT;

  Sammanfattning : Bakgrund. Stor del av barns spontana kommunikation sker i form av berättande och genom att undersöka mikro- och makrostrukturer i återberättande kan olika aspekter av den språkliga förmågan kartläggas. LÄS MER

 5. 5. Procreative Imagery and Cosmology in On the Origin of the World

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Petter Spjut; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : On the Origin of the World (henceforth: Orig. World), one of the long lost Christian texts that were unearthed 1945 in Nag Hammadi, presents a fascinating retelling of the creation narrative in Genesis1-3. One of the most striking departures from the “prooftext” is the manner in which the world and its plants and animals are conceived. LÄS MER