Sökning: "Narratologi och genus"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Narratologi och genus.

 1. 1. Vad modig han är! : Genusframställan och uttryck för mod och rädsla i bilderböcker med skräcktema för barn i förskoleålder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Camilla Hansson (Bark fr.o.m. 200801); [2020]
  Nyckelord :Genus; bilderböcker; barnlitteratur; rädsla; mod;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att genom närläsning undersöka hur genus framställs och uttrycks i tre bilderböcker med skräcktema för barn i förskoleålder, och även analysera om rädsla och mod uttrycks på könsstereotypa vis i dessa böcker. Böckernas karaktärer har analyserats med hjälp av Maria Nikolajevas teorier kring narratologi samt ett egenkonstruerat motsatsschema av könsstereotypa uttryck och egenskaper. LÄS MER

 2. 2. Att uppmärksamma könsroller i den visuella världen : En genusanalys av fokalisering och genuslekt i tv-serien 13 Reasons Why ur ett didaktiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Josefin Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :Masculinity; femininity; didactics; sex roles; gender; 13 Reasons Why; focalization; genderlect; Maskulinitet; femininitet; didaktik; könsroller; genus; 13 Reasons Why; fokalisering; genuslekt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån Maria Nikolajevas feministiska narratologi uppmärksamma och undersöka stereotypa könsroller i serien 13 Reasons Why. Dessa stereotypa könsroller analyseras med hjälp av en genusteori kring det sociala könet som socialt konstruerat som feminina och maskulina karaktärsdrag. LÄS MER

 3. 3. Hjältinnan och genusordningen : En narrativ analys av manliga och kvinnliga stereotyper i dystopin Divergenttrilogin och dess litteraturdidaktiska möjligheter i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Sara Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Manligt; Kvinnligt; Genusteori; Feministisk litteraturteori; Narratologi; Litteraturdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka gestaltningen av manliga och kvinnliga stereotyper, samt genusordningen i den populära ungdomstrilogin Divergent (2012–2014), skriven av Veronica Roth. Det är viktigt att undersöka hur litteraturen förmedlar kulturella förställningar om manliga och kvinnliga stereotyper för att kunna problematisera och bearbeta innehållet i litteraturundervisningen. LÄS MER

 4. 4. Frost (2013) & de banbrytande Disneyprinsessorna : En narrativ analys om genus och identifikation

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Rebecca Säll; [2018]
  Nyckelord :Disney;

  Sammanfattning : Sammanfattning The Walt Disney Company (1923) släppte år 2013 filmen Frost (Frozen) som blev den mest inkomstbringande animerade långfilmen Disney någonsin producerat (Time, 2014). Den animerade långfilmen har en stor ung publik i en påverkningsbar ålder och av den anledningen är det väsentligt att studera Frost (2013). LÄS MER

 5. 5. Kvinnotyperna i Grand Theft Auto V : En narrativ analys av kvinnliga karaktärer i tv-spelet Grand Theft Auto V.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Fredrik Bång Öberg; Jonas Johansson; [2018]
  Nyckelord :Grand Theft Auto V; kvinnotyper; genus; male gaze; narratologi;

  Sammanfattning : In the thesis, the authors investigate how the women in the videogame Grand Theft Auto V are being portrayed in three different walkthrough videos on YouTube. With the aid of theorist Mieke Bal and her narratology terms, the authors of the thesis can examine the characters. LÄS MER