Sökning: "Nascent entrepreneurship"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Nascent entrepreneurship.

 1. 1. Företagande i kommuner : En jämförande studie av främjandet av företagande i kommuner

  Master-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Laila Pedersen; Malin Hedberg Larsson; [2019]
  Nyckelord :Nascent entrepreneurs; municipalities; business promotion; municipalities; business promotion factors; Nascent entrepreneurs; kommuner; främjandet av företag; municipalities; främjande faktorer i företag;

  Sammanfattning : Examensarbetet inom civilekonomiprogrammet syftar till att bidra med kunskap om främjandet av företagande och utifrån offentliga sektorns perspektiv identifiera faktorer som har mer eller mindre möjlighet att påverka företagandet i Sverige. Vidare har det lagts betoning på de olika faktorerna som är synliga i främjandet av företagande för att kunna analysera huruvida det på lokal nivå går att påverka näringslivet ur ett kommunalt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Målsättning i startup-kaoset: En kvalitativ studie om startup-entreprenörers målsättande

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Caroline Lindberg; Viktor Tyskling; [2019]
  Nyckelord :Goal Setting Theory; Nascent Entrepreneur; Startup; Distal Goals; Proximal Goals;

  Sammanfattning : Research on goal setting is quite extensive, presumably because goals are closely linked to performance. However, research on goal setting in work settings has mostly been conducted on assigned goals within corporate organizations. LÄS MER

 3. 3. Business Support Organizations and For-profit Social Ventures

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Raimundo Ladron de Guevara; Victor Hodgson; [2018]
  Nyckelord :Business Support Organization; Social Entrepreneurship; For-profit Social Venture; Hybrid Organizing; Paradoxes; Tensions; Business and Economics;

  Sammanfattning : The rise in entrepreneurial activity over the last 15 years has created space for a nascent industry among the public and private sectors: Business Support Organization (BSO). In the last years, some BSOs have broadened their offer to include for-profit social ventures. LÄS MER

 4. 4. Exploring the Minds of Future Change Makers : Nascent Entrepreneurs and Opportunity Evaluation

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Christian Putz; Etnik Morina; [2018]
  Nyckelord :Nascent entrepreneur; Opportunity evaluation; New venture idea evaluation; Venture idea attractiveness; Cognition; Heuristic rules-of-thumb;

  Sammanfattning : Background: Entrepreneurship plays an indispensable role in today’s society. Especially, the creation of new ventures promotes economic growth and new opportunities. Hereof, Sweden is viewed as a role-model, since it is one of the most innovative and entrepreneurial active countries in the world. LÄS MER

 5. 5. Applying Frugal Innovation to Serve the Bottom of the Pyramid in Germany

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Jöran Mahr; Melissa Imhof; [2017]
  Nyckelord :Frugal innovation; social entrepreneurship; emerging market innovation; frugal product criteria; bottom of the pyramid; developed countries; value creation;

  Sammanfattning : In times of scarce resources, frugal innovation can be a driving engine for growth and market success, as it is a practical concept established in developing countries. Nonetheless, the available literature also emphasizes a potential importance for Western countries. LÄS MER