Sökning: "Nasdaq OMX Stockholm"

Visar resultat 1 - 5 av 371 uppsatser innehållade orden Nasdaq OMX Stockholm.

 1. 1. Höga berg och djupa dalar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :William Elmlund; Måns Herlogsson; Lucas Nicander; [2020]
  Nyckelord :Underprissättning; Cyklikalitet; Nasdaq OMX Stockholm; Börsintroduktion; Regressionsanalys; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. FÖREKOMSTEN AV FRIVILLIGT REDOVISADE NYCKELTAL I ÅRSREDOVISNINGAR : - En kvantitativ studie om bolag noterade på Mid- och Large Cap på Nasdaq OMX Stockholm

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Hanna Pennbro; Tim Möller; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Date:                                  9th of June 2020 Level:                                 Bachelor thesis in Business Administration, 15 cr Institution:                        School of Business, Society and Engineering, Mälardalens University Authors:                            Hanna Pennbro                                        Tim Möller                                             (98/01/04)                                                 (95/09/05) Title:                                  The presence of voluntary financial ratios in companies’ annual reports – A quantitative study about companies listed on Mid- and Large Cap at Nasdaq OMX Stockholm Tutor:                                Esbjörn Segelod Keywords:                         Voluntary disclosure, Voluntary information, IFRS, Financial ratios, Financial report Purpose:                            The purpose of the study was to investigate whether the amount of voluntary disclosures in form of financial ratios in Swedish- Listed companies annual reports could be explained by various determinants.      Method:                             A quantitative approach was adopted, where the data collection was made from 124 companies annual reports from year 2018. LÄS MER

 3. 3. The Increasing Number of Listed Firms in Sweden and the Changing Nature of the Public Market

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Alexandra Severin; Josefin Klarin; [2020]
  Nyckelord :Public firms; Nasdaq OMX Stockholm; Swedish IPO; Industry concentration; Returns to investors;

  Sammanfattning : There is a global trend of decreasing number of publicly traded firms on stock markets affecting the nature of industries, firm performance, and investor returns. Concerns have been raised regarding this development. LÄS MER

 4. 4. Förändrades svensk utdelningspolicy under finanskrisen?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Hansson; Emil Holmström; [2020]
  Nyckelord :Finanskrisen; finansiella livscykelteorin; signaleringsteorin; agentteorin; bird-in-hand teorin;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker huruvida svensk utdelningspolicy påverkades av finanskrisen 2008- 2009, samt vilka determinanter som gällde vid beslut om utdelningspolicy på den svenska marknaden innan och under krisen. Detta genom att fokusera på företags benägenhet att betala utdelning. LÄS MER

 5. 5. Vilka determinanter för avkastning existerar för svensk aktiemarknad?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Hofstedt; Petrus Lindh; Magdalena Johansson; [2020]
  Nyckelord :Determinanter; avkastning; aktiemarknad; multipelvärdering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Vilka determinanter för avkastning existerar för svensk aktiemarknad? Seminariedatum: 2020-06-04 Kurs: FEKH89. Företagsekonomi: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Sebastian Hofstedt, Magdalena Johansson, Petrus Lindh Handledare: Maria Gårdängen Syfte: Undersökningen syftar till att granska vilka faktorer som kan estimera framtida avkastning för svensk aktiemarknad. LÄS MER