Sökning: "Nashmil Zara Aram"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nashmil Zara Aram.

  1. 1. En man att se upp till : Orkestermusikers föreställningar om kön och ledarskap

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Nashmil Zara Aram; [2005]
    Nyckelord :kön; ledarskap; dirigent; musiker; kroppsspråk; könsperspektiv; kvinna; intervjuer; reflexiv metod;

    Sammanfattning : Inom musikvärlden såsom i näringslivet är andelen kvinnor mycket liten högt uppe i hierarkierna. Ingen av de större konserthusen i världen leds eller har letts av en kvinnlig dirigent. Syftet med studien är att undersöka, beskriva och analysera bilden av ledarskap inom konstmusiken utifrån ett könsteoretiskt perspektiv. LÄS MER