Sökning: "Nasim Walid"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nasim Walid.

  1. 1. Systemlösningar för ventilation på en förskola : Energi- samt ekonomiutvärdering för CAV- och VAV-ventilation för olika luftbehandlingsaggregat

    M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

    Författare :Mattias Rundblad; Nasim Walid; [2017]
    Nyckelord :VAV; CAV; Energy Efficiency; Ventilation; Preschool; LCC; Energy Simulation; Sensitivity Analysis; SFP; AHU; VAV; CAV; Energieffektivisering; Ventilation; Förskola; LCC; Energisimulering; Känslighetsanalys; SFP; Luftbehandlingsaggregat;

    Sammanfattning : Energieffektiviseringar behövs för att klara klimatmålen. Syftet med detta arbete har därför varit att undersöka ventilationen i förskolebyggnaden Rymden i Eskilstuna kommun. LÄS MER