Sökning: "Natali Parastatidou"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Natali Parastatidou.

  1. 1. Rättvis returpolicy och kundlojalitet : En kvalitativ studie om hur en upplevd rättvis returpolicy påverkar konsumenters lojalitet gentemot e-handelsföretag

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Charlotte Lilliehöök; Natali Parastatidou; [2017]
    Nyckelord :Rättvis returpolicy; kundlojalitet; tillit; köpavsikt; återköp.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Den teknologiska utvecklingen och framväxten av e-handeln har resulterat i ett förändrat konsumentbeteende, samtidigt som konsumenterna känner sig mer bekväma att handla via e-handel. Detta har lett till ökade köp och därmed genereras fler returer då konsumenterna inte har möjlighet att fysiskt granska produkterna innan köpet. LÄS MER