Sökning: "Natalia Brandt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Natalia Brandt.

 1. 1. Utgivning av populärhistorisk litteratur i Sverige : en studie ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :Natalia Brandt; [2015]
  Nyckelord :genus; historisk utgivning; förlag; historieskrivning; kvinnor; etnicitet; bokmarknad; klassperspektiv; History and Archaeology; Languages and Literatures; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Bara en liten del av vår historia ryms i historieböckerna. Vad hittar vi på hyllor i bokhandeln idag? Fokus i den här uppsatsen ligger på utgivningen av populärhistorisk litteratur i Sverige år 2014. Det är 208 titlar som ingår i undersökningen. Utgivningen analyseras utifrån ett genusperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Jämkning av skadestånd vid personskada

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Natalia Brandt; [2002]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka gällande rätt beträffande jämkning av skadestånd respektive trafikskadeersättning vid en särskild skadetyp, nämligen personskada. Den föreliggande uppsatsen är en studie av 6:1-2 SkL samt 12 § TSL. LÄS MER