Sökning: "Natalia Siaulys"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Natalia Siaulys.

  1. 1. Att leva som internationellt adopterad i Sverige

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Sara Westlund; Natalia Siaulys; [2014]
    Nyckelord :internationellt adopterade; adopterade; adoption; identitet; svenskhet; stigma; symbolisk interaktionism; grundad teori;

    Sammanfattning : Denna studie syftar till att lyfta fram de faktorer som påverkar de adopterades livsprocess och visa vad som är avgörande för att skapa en trygg identitet. För att besvara frågeställningen har vi genomfört tio intervjuer och tagit del av en självbiografi och en självrapport. LÄS MER