Sökning: "Natalia Tillberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Natalia Tillberg.

  1. 1. Att leva med fantomsmärta : en litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

    Författare :Kerli Tillberg; Natalia Tonkel; [2018]
    Nyckelord :Fantomsmärtor; Amputation; Lidande; Upplevelse; Erfarenhet; Dagligt Liv;

    Sammanfattning : Bakgrund I Sverige genomförs 3500 amputationer årligen. I upp till 85 procent av fallen blir fantomsmärta en följd av amputation. Fantomsmärta är en individuell upplevelse. Denna smärta i en icke-existerande kroppsdel försämrar det dagliga livets kvalitet och orsakar lidande. LÄS MER