Sökning: "Natalie Antoun"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Natalie Antoun.

  1. 1. Hållbarhetsarbete ur medarbetares perspektiv -En fallstudie om medarbetare på MAX och deras upplevelser av organisationenshållbarhetsarbete

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

    Författare :Natalie Antoun; Sandra Lindell; [2020]
    Nyckelord :Organizational culture; sustainability work; employees experience of sustainability work; learning in organizations; strategies;

    Sammanfattning : Today's organizations have an important societal responsibility to engage in sustainabledevelopment to ensure that future generations can fulfill their needs. It makes it crucial foremployees, as a central part of the organization, to be involved in the sustainability work toachieve the sustainable development goals. LÄS MER