Sökning: "Natalie Jansson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Natalie Jansson.

 1. 1. Föräldrars erfarenheter av stöd efter suicid : - en systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Natalie Sjölin; Elin Jansson; [2016]
  Nyckelord :Efterlevande; erfarenheter; förälder; stöd; suicid;

  Sammanfattning : Bakgrund:Var sjätte timme i Sverige varje dag och varje år väljer någon att avsluta sitt liv. Efter att en nära anhörig begått suicid följer känslor av skuld, skam, besvikelse och ibland även egna suicidtankar. Föräldrar som förlorat sitt barn i självmord känner mer skuld än föräldrar som förlorat sina barn i traumatiska olyckor. LÄS MER

 2. 2. Mobbning : En studie av mobbning och anti-mobbningsarbete på en grundskola i Västmanland

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Natalie Jansson; [2012]
  Nyckelord :mobbning; förebyggande arbete; åtgärdande arbete; likabehandlingsplan;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur en grundskola i Västmanland arbetar för att förebygga och åtgärda mobbningen på skolan. Studien belyser även elevernas upplevelse av förekomsten mobbning och kränkande handlingar på skolan. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes med två pedagoger och sex elever ur årskurs 7-9. LÄS MER