Sökning: "Natalie Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Natalie Larsson.

 1. 1. Vad kostar din soffa? : En studie på hur hållbara inköpsprocesser kan utvecklas inom möbelbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Alexandra Ljungqvist; Natalie Larsson; [2019]
  Nyckelord :hållbar utveckling; Agenda 2030; hållbar konsumtion och produktion; socialt ansvarstagande; miljömässigt ansvarstagande; hållbara inköp; hållbarhetsmärkningar; cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : I dagsläget är det inte helt självklart hur hållbara inköpsprocesser skulle kunna utformas och implementeras i företag. Att utveckla hållbara inköpsprocesser är dock viktigt för att öka det sociala samt miljömässiga ansvarstagandet. LÄS MER

 2. 2. ”VERKTYGET SKAPAR EN TRYGGHET FÖR MIG MEN FRAMFÖRALLT FÖR BRUKAREN” En kvalitativ studie om digital transformation med teknisk implementering – ur ett medarbetarperspektiv inom offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Natalie Dalberg Larsson; Linnea Stensson; [2017-09-29]
  Nyckelord :förändringsarbete; kompetensutveckling; medarbetarperspektiv; digital transformation; teknisk implementering; deltagande; påverkbarhet; anpassning; arbetsplatslärande;

  Sammanfattning : Syfte: Intresset är att utifrån ett medarbetarperspektiv undersöka de anställdas möjlighet till kompetensutveckling inom ramen för den tekniska implementeringen och vilken betydelse möjligheten haft för upplevelsen av den nya teknikens användbarhet och tillgänglighet. Teori: Organisationsutveckling och förändringsarbete; Human Resources-perspektivet som utgångspunkt med Kotters (1992) modell för förändringsstrategi i åtta stadier som fundament. LÄS MER

 3. 3. Emission factors and its influence on CO2 calculation A case study of Volvo Group

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Natalie Goldschmidt; Josef Larsson; [2016-07-04]
  Nyckelord :Emission factor; road emission factor; carbon footprint calculation; challenges in measuring CO2; accuracy and uncertainty in CO2 calculation;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 4. 4. Hälsa hos syskon till cancersjuka barn

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Malin Larsson; Natalie Nordstedt; [2016-06-03]
  Nyckelord :Cancer; experience; oncology; pediatric; siblings; stress; well-being;

  Sammanfattning : Barncancer drabbar ca 300 barn i Sverige varje år och är en sjukdom som berör hela familjen;men många gånger glöms syskonen bort av föräldrarna och sjukvården. Syskonen förlorar sinvardag och har ökad risk att drabbas av psykisk ohälsa i samband med sin bror eller systerscancersjukdom. LÄS MER

 5. 5. EN VANDRING LÄNGS METAFORERNAS STIG : EROTIK & KRIG

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Natalie Forslind; Matilda Larsson; [2016]
  Nyckelord :Konceptuella metaforer; metaforanalys; krig; erotik; Johanne Hildebrandt; svenska språket; språkvetenskap;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en komparativ analys av konceptuella metaforer inom erotik- respektive krigsscener i romanen Saga från Valhalla, skriven av Johanne Hildebrandt. Syftet är att reda ut vilka metaforer som används och hur de kopplas till Lakoff och Johnsons teori om konceptuella metaforer. LÄS MER