Sökning: "Natalie Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Natalie Larsson.

 1. 1. Barns erfarenheter av att växa upp med en förälder med psykisk ohälsa : En litteraturstudie baserat på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Natalie Larsson; Eleni Vairaktaridou; [2023]
  Nyckelord :Barn till förälder med psykisk ohälsa; självbiografi; psykisk ohälsa; barnperspektiv; uppväxt;

  Sammanfattning : The purpose regarding this literature study is to illustrate children’s experiences of growing up with a parent suffering with mental illness. This literature study will investigate how these experiences are described based on eight autobiographies, where two of these are sequels, collected from the databases libris, libsearch Malmö University and google. LÄS MER

 2. 2. Hybrid arbetsmodell – En möjlighet till ett hållbart arbetsliv med hög livskvalité? : En kvalitativ studie om kvinnors livspussel

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Natalie Larsson Norgren; Cecilia Lindfors; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. From Fungi to Vegan Leather : A case study made to highlight the potentials of mycelium-based leatherin the textile industry and the unique features of its value chain

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Natalie Ekegårdh; Emma Kristersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fungi has existed for millions of years, but it's only recently that it has been incorporated into the multibillion-dollar textile and fashion industry. Companies have been forced to rethink their value chains, thus the consumers demand for environmental change has arised the past decade. LÄS MER

 4. 4. Vad kostar din soffa? : En studie på hur hållbara inköpsprocesser kan utvecklas inom möbelbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Alexandra Ljungqvist; Natalie Larsson; [2019]
  Nyckelord :sustainable development; Agenda 2030; sustainable consumption and production; social responsibility; environmental responsibility; sustainable purchasing; sustainability labels and circular economy; hållbar utveckling; Agenda 2030; hållbar konsumtion och produktion; socialt ansvarstagande; miljömässigt ansvarstagande; hållbara inköp; hållbarhetsmärkningar; cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : I dagsläget är det inte helt självklart hur hållbara inköpsprocesser skulle kunna utformas och implementeras i företag. Att utveckla hållbara inköpsprocesser är dock viktigt för att öka det sociala samt miljömässiga ansvarstagandet. LÄS MER

 5. 5. ”VERKTYGET SKAPAR EN TRYGGHET FÖR MIG MEN FRAMFÖRALLT FÖR BRUKAREN” En kvalitativ studie om digital transformation med teknisk implementering – ur ett medarbetarperspektiv inom offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Natalie Dalberg Larsson; Linnea Stensson; [2017-09-29]
  Nyckelord :förändringsarbete; kompetensutveckling; medarbetarperspektiv; digital transformation; teknisk implementering; deltagande; påverkbarhet; anpassning; arbetsplatslärande;

  Sammanfattning : Syfte: Intresset är att utifrån ett medarbetarperspektiv undersöka de anställdas möjlighet till kompetensutveckling inom ramen för den tekniska implementeringen och vilken betydelse möjligheten haft för upplevelsen av den nya teknikens användbarhet och tillgänglighet. Teori: Organisationsutveckling och förändringsarbete; Human Resources-perspektivet som utgångspunkt med Kotters (1992) modell för förändringsstrategi i åtta stadier som fundament. LÄS MER