Sökning: "Natalie Nordstedt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Natalie Nordstedt.

  1. 1. Hälsa hos syskon till cancersjuka barn

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Malin Larsson; Natalie Nordstedt; [2016-06-03]
    Nyckelord :Cancer; experience; oncology; pediatric; siblings; stress; well-being;

    Sammanfattning : Barncancer drabbar ca 300 barn i Sverige varje år och är en sjukdom som berör hela familjen;men många gånger glöms syskonen bort av föräldrarna och sjukvården. Syskonen förlorar sinvardag och har ökad risk att drabbas av psykisk ohälsa i samband med sin bror eller systerscancersjukdom. LÄS MER