Sökning: "Natalie Olinder"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Natalie Olinder.

 1. 1. Kvinnliga gymnasieelevers fysiska självuppfattning : och hur det påverkar dem i ämnet idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Natalie Olinder; [2020]
  Nyckelord :Education; physical education; physical self-perception; self-esteem; self-perception.; Fysisk självuppfattning; idrott och hälsa; självkänsla; självuppfattning; undervisning.;

  Sammanfattning : I tidigare forskning går det att läsa att individers fysisk självuppfattning kan påverka deras beteende, attityder, upplevelser och känslor i förhållande till kroppen. Den fysiska självuppfattningen kan variera beroende på vilken situation personen befinner sig i. LÄS MER

 2. 2. Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar : och vi är den sista generationen som kan bekämpa dem

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Natalie Olinder; [2018]
  Nyckelord :Climate change; education; secondary school; change; future.; Klimatförändringar; undervisning; högstadiet; förändring; framtiden;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna är ett av samhällets största bekymmer och i hållbar utveckling finns svaren på lösningarna, om man väljer att följa dem. I framtiden behövs det innovativa människor som arbetar på lösningar för att komma på andra energikällor till de fossila bränslena. LÄS MER