Sökning: "Natalie Pettersson Rydberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Natalie Pettersson Rydberg.

 1. 1. Vatten som maktutövning - Statliga samarbeten kring gränsöverskridande vattenresurser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Natalie Pettersson Rydberg; [2019]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : State cooperation on transboundary waters is one of our times most crucial challenges to manage as freshwater securitization is the key to human survival, food production and economic growth. State shared water resources are causes of both political tension and territorial disputes. LÄS MER

 2. 2. En situationsanpassad dokumentation - en fallstudie om implementering av pedagogisk dokumentation i förskolan

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Natalie Pettersson Rydberg; [2018]
  Nyckelord :mål- och resultatstyrning; New Public Management; förskola; tjänsteman; gräsrotsbyråkrat; pedagogisk dokumentation; Skolverket; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det svenska skolsystemet har kritiserats för dess mål- och resultatstyrning med ökade krav på administrativa uppgifter i form av dokumentation för de skolanställda. Fokus på mätbara mål- och resultat är en del av styrningsmodellen New Public Management som har reformerat den offentliga förvaltningen. LÄS MER