Sökning: "Natalie Pettersson Rydberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Natalie Pettersson Rydberg.

  1. 1. En situationsanpassad dokumentation - en fallstudie om implementering av pedagogisk dokumentation i förskolan

    L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Natalie Pettersson Rydberg; [2018]
    Nyckelord :mål- och resultatstyrning; New Public Management; förskola; tjänsteman; gräsrotsbyråkrat; pedagogisk dokumentation; Skolverket; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Det svenska skolsystemet har kritiserats för dess mål- och resultatstyrning med ökade krav på administrativa uppgifter i form av dokumentation för de skolanställda. Fokus på mätbara mål- och resultat är en del av styrningsmodellen New Public Management som har reformerat den offentliga förvaltningen. LÄS MER