Sökning: "Natalie Raderius"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Natalie Raderius.

 1. 1. Sociala medier, självkänsla och ångestsymptom hos högstadieflickor

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Natalie Raderius; [2024]
  Nyckelord :Sociala medier; ångestsymptom; generaliserad ångest; självkänsla; psykisk hälsa; social jämförelse; Generalized Anxiety Disorder 7-item scale; Rosenberg Self-Esteem Scale;

  Sammanfattning : Det finns en växande oro för den inverkan som sociala medier har på ungas psykiska hälsa. Sociala jämförelser och orealistiska skönhetsideal nämns ofta i relation till sådana samband. Flickor i tonåren rapporterar högre förekomst av psykiska besvär samt lägre självkänsla än pojkar. LÄS MER

 2. 2. Den Onde, Den Gode, Den Sminkade ...och de tre små strategierna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Joacim Björk Andersson; Natalie Raderius; [2014]
  Nyckelord :Sustainability; Multinational Corporation MNC ; Globalization; Discourse; Discourse analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sustainability is frequently communicated throughout the society as it’s perceived to represent something positive and desirable. Sustainable actions are supposed to serve for the good of society but the fact that the term is difficult to comprehend is problematic. LÄS MER