Sökning: "Natalie Wålander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Natalie Wålander.

  1. 1. Event Marketing : Kulturnatten och City Art Link som marknadsföringsverktyg

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Linköpings universitetKultur, samhälle, mediegestaltning; Linköpings universitet/Kultur, samhälle, mediegestaltning

    Författare :Natalie Wålander; Jannie Andersson; [2010]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Denna uppsats är resultatet av en undersökning av två kulturevenemang, Kulturnatten i Norrköping och City Art Link i Linköping. År 2009 arrangerades dessa kulturevenemang med en veckas mellanrum och visar vad respektive stad har att erbjuda inom kulur. LÄS MER