Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Skalbolagsreglerna en kritisk granskning

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

    Författare :Natalya Werner Lukyanova; [2011]
    Nyckelord :skalbolag; skalbolagsdeklaration; skalbolagsregler; skalbolagsbestämmelser; skalbolagsbeskattning; Business and Economics;

    Sammanfattning : A shell company is a company where the company’s assets mainly consist of cash, securities and other similar liquid assets. The shell company can be: a limited liability company, an economic association or a general partnership. LÄS MER