Sökning: "Natasa Tzivis"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Natasa Tzivis.

  1. 1. Patientens upplevelser vid kolonundersökning med datortomografi : En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

    Författare :Natasa Tzivis; Pornthip Srithang Sandgren; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Inledning: Begreppet kolorektalcancer innebär cancer i tjock- och ändtarmen. Kolorektalcancer är den tredje vanligaste dödsorsaken världen över med statistiskt stigande dödlighet och drabbar tusentals människor varje år. Sjukdomen utreds med bilddiagnostik där den vanligaste metoden är koloskopi. LÄS MER