Sökning: "Nathali"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Nathali.

 1. 1. Professionellas samverkan inom missbruks- och ätstörningsvården

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Disa Eriksson Nordesjö; Nathali Soto; [2021]
  Nyckelord :interprofessional collaboration; comorbidity; eating disorders; substance use disorder; bio-psycho-social; samverkan; samsjuklighet; ätstörningar; missbruk; biopsykosocialt;

  Sammanfattning : Previous research describes co-morbid substance use disorders and eating disorders as a complex issue. Research on collaboration between Swedish addiction treatment facilities and Swedish eating disorder care is scarce. LÄS MER

 2. 2. Vårdrelationen mellan patienter med psykossjukdom och sjuksköterskor inom den somatiska vården : En litteraturöversikt om sjuksköterskans upplevelse

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Nathali Eriksson Petrovic; Jennie Törnquist Arner; [2020]
  Nyckelord :Psykossjukdom; Vårdrelation; Upplevelse; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykossjukdom är ett samlingsnamn för flera olika typer av tillstånd som påverkar människans uppfattning om sig själv och sin omvärld. Dessa personer får ofta andra sjukdomar och tillstånd till följd av sin psykos. LÄS MER

 3. 3. Princesa de la calle - Dress turned streetwear : Exploring possibilities in re-design, in relation to second-hand evening dresses witha focus on street wear silhouettes

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Nathali Elfström; [2019]
  Nyckelord :Secondhand; Dresses; redesign; streetwear; draping;

  Sammanfattning : This work aims to explore the possibilities in re-design by using secondhand party-dresses as the main material to construct new garments with a focus on street wear silhouettes. Deconstruction is commonly used when working with secondhand and will also be used in this work, as well as draping. LÄS MER

 4. 4. Ämnesintegration i Historia och Samhällskunskap: Hur lärare utvecklar elevers förståelse om kontroversiella frågor med fokus på terrorism

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Nathali Andersson; Fia Persson; [2019]
  Nyckelord :historia; historiemedvetande; kontroversiella ämnen; medborgarbildning; samhällskunskap; terrorism; ämnesintegrerad undervisning;

  Sammanfattning : I den här studien har vi valt att undersöka hur lärare i årskurs 7–9, i en ämnesintegration mellan historia och samhällskunskap, undervisar om kontroversiella frågor såsom terrorism. För att besvara våra frågeställningar har vi valt att utgå ifrån en kvalitativ undersökning där vi har intervjuat fem verksamma lärare i årskurs 7–9. LÄS MER

 5. 5. Föräldrasamverkan, hur och varför? : En undersökning av hur förskollärare talar om föräldrasamverkan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Nathali Nicolle; Johnny Stenberg; [2016]
  Nyckelord :föräldrasamverkan; tolkningsrepertoarer; retorik; konstruktioner; möjligheter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare talar om föräldrasamverkan i förskolan, samt att problematisera retoriken i detta tal. Studien utgår ifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv där språkliga interaktioner är i fokus och materialet bearbetas utifrån diskurspsykologin där det är diskurser som konstrueras i text och tal i sociala sammanhang som är av intresse. LÄS MER